Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach z dnia 22.05.2024r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach.