Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach z dnia 19.12.2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach.