STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W ŁANIĘTACH